Siirry sisältöön

Ympäristöntarkkailu

Tammervoiman hyötyvoimalaitokselle on laadittu tarkkailusuunnitelma voimalaitoksen käytönaikaisille ympäristövaikutuksille. Laitoksen ympäristövaikutuksista raportoidaan viranomaisille kuukausittain ja toiminnasta laaditaan vuosittain tarkkailuraportti.

Pohjatuhkan analysointi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) tutkii Tammervoiman voimalaitoksen pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden vuosittain.

Neulastutkimukset

Neulasten lähtötilaa Tarastenjärvellä selvitettiin vuonna 2013 ennen hyötyvoimalaitoksen toiminnan aloitusta ja jätteenpolton vaikutuksia puuston tilaan on tutkittu vuosina 2017 ja 2022. Neulastutkimuksia tehdään Tarastenjärven alueella viiden vuoden välein.