Siirry sisältöön

Tammervoimalla juhlavuosi 2021

Vietimme joulukuussa Tammervoima Oy:n 10-vuotisjuhlia. Yhtiö rekisteröitiin
kaupparekisteriin 27.12.2011 ja toiminta käynnistettiin virallisesti. Myös miljoonas jätetonni
kipattiin laitoksen jätebunkkeriin joulukuussa 2021. Kuuden tuotantovuoden aikana laitoksella on vastaanotettu jo 122 000 jätekuormaa eli noin 70 kuormaa vuoden jokaisena arkipäivänä.

Vuonna 2021 hyötyvoimalaitoksella poltettiin energiaksi yhdyskuntajätettä 168 717 tonnia, josta laitos tuotti energiaa yhteensä 466 GWh. Energiantuotanto laski edellisestä vuodesta 6,6 GWh ja poltettu jätemäärä vähentyi 4 177 tonnia. Jätteenpolton hiilidioksidipäästöt olivat 70 240 tonnia ja tuotetun energian päästöt keskimäärin 150,6 g/kWh. Jätteenpolttoprosessin käytettävyys oli 99,4 prosenttia ja laitoksen käyttötunnit toteutuivat hyvällä 8 323 tunnin tasolla.

Tammervoima Oy:n liikevaihto oli 16,5 miljoonaa euroa ja laitoksen kehittämisinvestoinnit olivat yhteensä 0,65 miljoonaa euroa sisältäen turbiini- ja generaattoriyksikön laajan revision.

Merkittäviä uusia kehityshankkeita

Tammervoiman tontilla alkoi kesällä poraushanke, jossa tutkitaan geolämmön poraamista
vesivasaratekniikalla. Tavoitteena on kehittää uusi kaukolämmön tuotantomenetelmä,
jolla yhdestä syvästä geolämpökaivosta saatavaa lämpöä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti osana hyötyvoimalan kaukolämmön tuotantoa. Geolämpökaivo voisi toimia myös laitoksen lämpövarastona.

Yhtiö käynnisti myös ilmastonmuutoksen hillintään liittyvän kehityshankkeen, joilla pyritään pienentämään jätteenpolton hiilidioksidipäästöjä ja parantamaan kaukolämmöntuotannon energiatehokkuutta. Ottamalla talteen CO2-kaasuja voimalaitoksen piipusta ja yhdistämällä siihen vetyä, voidaan tuottaa synteettistä metaania raskaan liikenteen polttoaineeksi. Samalla voidaan lisätä laitoksen kaukolämmön tuotantoa hyödyntämällä hiilidioksidin talteenottoprosessin hukkalämmöt.

Laitoksen vuosiraportti päästöistä vuonna 2021

Hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutuksista raportoidaan viranomaisille laitoksen tarkkailusuunnitelman mukaisesti vuosittain. Ympäristönkin kannalta mennyt vuosi oli onnistunut ja toimintavuoden aikana ympäristöluvan lupamääräysten raja-arvot alittuivat selvästi. Vuosiraportin 2021 päästöistä voi lukea tästä.

Lisätiedot:
Tammervoima Oy
toimitusjohtaja Mika Pekkinen
puh. 050 599 4300

Tammervoiman omistavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos Oy. Tammervoimassa hyödynnetään energiaksi vuosittain yli 600 000 asukkaan sekajätteet – 170 000 tonnia ja 20 000 autokuormaa. Tästä määrästä tuotetaan noin 420 GWh kaukolämpöä ja 50 GWh sähköä.