Siirry sisältöön

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidipäästöt hyötykäyttöön

Ren-Gasin vetypolttoaineiden tuotantoverkosto laajenee Tampereelle

Tampereen Sähkölaitos Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnittelusta Tammervoiman voimalaitosalueelle.

Ren-Gas Oy suunnittelee Tarastenjärvelle tuotantolaitosta, jossa prosessin raaka-aineet ovat Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidi, vesi ja uusiutuva sähkö. Prosessin lopputuloksena on puhtaita kaasupolttoaineita raskaan maantieliikenteen käyttöön. Samalla Tampereen Sähkölaitos siirtää tuotantolaitoksesta saatavan hukkalämmön kaukolämpöverkostoonsa ja uusiutuvan kaukolämmön määrä lisääntyy. Uusiutuvaa nesteytettyä metaania voidaan käyttää erityisesti raskaassa maantieliikenteessä ja vihreää vetyä tulevaisuuden liikennepolttoaineena. Uusiutuva sähkö tullaan hankimaan pitkillä sopimuksilla uusista tuulivoimapuistoista.

Fossiilisen polttoaineen korvaaja

Tarastenjärven hanke olisi toteutuessaan kokoluokaltaan merkittävä vetytalouden investointi Suomeen. Elektrolyysiteholtaan laitos on yli 60 MW ja kokonaisinvestoinnin arvo on yli 150 miljoonaa euroa. Tarastenjärven Power-to-Gas-laitos tuottaisi puhtaita kaasupolttoaineita määrän, jolla voidaan korvata 27 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä raskaassa maantieliikenteessä. Se riittää noin 900 raskaan ajoneuvon vuosittaiseen käyttöön. Toteutettavuussuunnittelulla varmistetaan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen varsinaista investointipäätöstä. Toteutuessaan uusi tuotantolaitos luo merkittävän logistisen keskuksen Ren-Gasin puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotantoverkostoon sekä edistää samalla Tammervoiman jätteenpolttolaitoksen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista.

Hiilidioksidivapaata kaukolämpöä

Hiilidioksidi otetaan talteen Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa syntyvistä savukaasuista. Tammervoima on ympäri vuoden toimiva ns. pohjakuormalaitos ja siten lähes jatkuva hiilidioksidin lähde. Tampereen Sähkölaitos hyötyy uudesta laitoksesta sekä pienentyvinä hiilidioksidipäästöinä että uusiutuvan kaukolämmön osuuden kasvuna. Sähkölaitos saa tulevalta laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksidivapaata kaukolämpöä, joka tulee vähentämään polttoon perustuvaa kaukolämmöntuotantoa Tampereella. Lisäksi Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ja Pirkanmaan Jätehuollon kannalta tämä suunniteltu laitoskokonaisuus näyttää vahvaa suuntaa tulevaisuuden kiertotalousratkaisuille, joita haluamme olla yhdessä kehittämässä.

Projektikehitysyhtiö Nordic Ren-Gas Oy johtaa toteuttavuussuunnittelua, joka aloitetaan välittömästi helmikuussa 2022. Hankkeen luvitus, tekninen esisuunnittelu ja rahoitusjärjestelyt aloitetaan, kun toteuttavuusanalyysin tulokset ovat valmiina ja ne puoltavat hankkeen edistämisestä. Laitoksen rakentaminen voisi alkaa vuoden 2023 aikana ja valmistua vuoden 2028 loppuun mennessä.

Lisätietoja Tammervoiman osuudesta yhteystyöhankkeessa:

Tammervoima Oy
toimitusjohtaja Mika Pekkinen
puh. 050 599 4300

Tammervoiman omistavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos Oy. Tammervoimassa hyödynnetään energiaksi vuosittain yli 600 000 asukkaan sekajätteet – 170 000 tonnia ja 20 000 autokuormaa. Tästä määrästä tuotetaan noin 420 GWh kaukolämpöä ja 50 GWh sähköä.