Siirry sisältöön

Tamperelaisten kierrätysinto vaikuttaa kaukolämmön tuotantoon Tammervoimassa

Tampereen Tarastenjärvellä toimivassa Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa halutaan varautua mahdollisuuteen polttaa nykyistä enemmän jätettä. Tammervoima hakee vuosittaisen jätepolttoainemäärän kasvattamista ympäristölupaansa, koska jätteen lämpöarvo on laskussa.

Tammervoiman hyötyvoimalaitos on polttanut Tampereen ja Jyväskylän seudun sekajätteitä jo kahdeksan vuoden ajan. Ympäristöluvan mukaan Hyötyvoimalaitos on saanut polttaa jätettä enintään 180 000 tonnia vuodessa. Nyt määrälle haetaan kasvua uudessa ympäristölupahakemuksessa, joka on jätetty 5. huhtikuuta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

– Haemme kokonaisjätepolttoainemäärän nostoa 180 000 tonnista 220 000 tonniin, koska jätteen lämpöarvo on laskussa. Saman energiamäärän tuottamiseen tarvitaan siis enemmän jätettä. Lämpöarvon laskua selittää ainakin parantunut muovin erilliskeräys, kertoo Tammervoiman toimitusjohtaja Paavo Knaapi.

Tammervoiman hyötyvoimalaitos tekee jätteestä pääasiassa kaukolämpöä, vähäisemmässä määrin myös sähköä. Niille on tarvetta ympäri vuoden. Tammervoiman hiilidioksidipäästöjäkin tullaan hyödyntämään, kun Nordic Ren-Gas alkaa käyttää Tammervoiman hiilidioksidia synteettisen metaanin valmistuksessa lähivuosina.

– Pirkanmaalla jätehuolto toimii hyvin. Se tukee koko seudun ilmastotavoitteita, kun jätteet poltetaan lähellä, eikä esimerkiksi kuljeteta kumipyörillä kauas.

Kasvukeskuksessa riittää jätettä

Pirkanmaa on kasvukeskus, joten lähiseuduilta on jatkossa saatavissa nykyistä suurempi määrä kierrätykseen kelpaamatonta jätettä poltettavaksi.

– Odotamme, että tulevaisuudessa myös biojätteen erilliskeräys tehostuu ja Tammervoimaan tulevan sekajätteen lämpöarvo sitä kautta paranee. Biojäte on märkää ja sellaisena heikentää jätteen lämpöarvoa, Knaapi muistuttaa.

Jätemäärän kasvattamisen vaikutuksista tehdään päästömallinnus. Todennäköisesti muutos ei tule aiheuttamaan ilmanlaadun ohje- tai raja-arvojen ylityksiä, eikä vaikuta merkittävästi ilmanlaatuun. Hyötyvoimalaitoksessa muodostuvien tuhkien määrä kasvaa, mutta muutoksen ei arvioida vaikuttavan tuhkien laatuun, joten nykyiset käsittelymenetelmät soveltuvat tuhkille myös jatkossa.

Tammervoiman hyötyvoimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä kierrätykseen kelpaamattomasta ja ohjautumattomasta sekajätteestä. Vuonna 2023 Tammervoima poltti noin 172 000 tonnia jätettä ja tuotti sillä yhteensä 433 GWh kaukolämpöä ja sähköä. Tammervoiman omistavat Tampereen Energia ja Pirkanmaan Jätehuolto.

Tammervoiman voimalaitos