Siirry sisältöön

Tammervoiman tapahtumia 2022

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen kaupallinen tuotantokäyttö Tampereen Tarastenjärvellä alkoi vuoden 2016 alussa. Seitsemän toimintavuoden aikana laitos on hyödyntänyt jätettä yhteensä 1,2 miljoonaa tonnia ja tuottanut energiaa 3 200 GWh.

Vuonna 2022 hyötyvoimalaitoksella poltettiin jätettä 179 229 tonnia, josta laitos tuotti energiaa yhteensä 465,7 GWh. Energiantuotanto väheni edellisestä vuodesta 0,7 GWh, mutta hyödynnetty jätemäärä kasvoi 10 512 tonnia. Koska jätteen sisältämä lämpöarvo pieneni noin 5 prosenttia verrattuna aikaisempiin tuotantovuosiin, jouduttiin laitokselle tuomaan enemmän jätettä hyödynnettäväksi. Todennäköisin syy jätteen lämpöarvon laskuun oli muovin erilliskeräyksen lisääntyminen Pirkanmaalla. Jätteenpolttoprosessin käytettävyys oli erinomainen 99,7 prosenttia ja laitoksen käyttötunnit toteutuivat hyvällä 8 308 tunnin tasolla. Jätteenpolton hiilidioksidipäästöt olivat 70 443 tonnia. Toimintavarmuuden varmistamiseksi päätettiin uusia jätteenpolttokattilan 2-tulistin kevään 2023 vuosihuollon yhteydessä.

Tammervoima Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli 17,2 miljoonaa euroa.

Ympäristöasiat

Hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutuksista raportoidaan viranomaisille laitoksen tarkkailusuunnitelman mukaisesti vuosittain. Toimintavuoden aikana Tammervoima Oy ympäristölupa on tarkistettu jätteenpolttoa koskevien BAT-päätelmien takia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä, missä merkittävin lupamuutos oli elohopean reaaliaikainen mittausvaatimus savukaasuista. Ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailun lupamuutos tulee voimaan 3.12.2023 ja yhtiössä on käynnistetty hankinta savukaasun mittauslaitteiston päivittämisestä uusien lupaehtojen mukaiseksi. Hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidin talteenottohanketta savukaasuista jatketaan yhdessä Nordic Ren-Gas Oy:n kanssa siten, että hyötyvoimalaitoksen prosessiliityntöjen osalta Tarastenjärven P2G-kaasupolttoaineiden tuotantolaitoksen investointipäätös voitaisiin tehdä jo vuoden 2023 aikana.

Laitoksen vuosiraportti päästöistä vuonna 2022

Hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutuksista raportoidaan viranomaisille laitoksen tarkkailusuunnitelman mukaisesti vuosittain. Ympäristönkin kannalta mennyt vuosi oli onnistunut ja toimintavuoden aikana on ympäristöluvan lupamääräysten raja-arvot alittuneet selvästi, eikä laitoksella ollut yhtäkään raja-arvojen ylitystä. Vuosiraportin 2022 päästöistä voi lukea tästä.

Lisätietoja:
Tammervoima Oy
toimitusjohtaja Mika Pekkinen,
puh. 050 599 4300

Tammervoiman omistavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos Oy. Tammervoimassa hyödynnetään energiaksi vuosittain yli 600 000 asukkaan sekajätteet – 175 000 tonnia ja 20 000 autokuormaa. Tästä määrästä tuotetaan noin 420 GWh kaukolämpöä ja 50 GWh sähköä.