Siirry sisältöön

Tammervoiman hyötyvoimalan vuoden 2017 tuotantotavoitteet täyttyivät

Tammervoiman hyötyvoimalaitos tuotti jätteestä energiaa yhteensä 439 GWh, missä tuotannon kasvua oli edellisestä vuodesta yli kuusi prosenttia. Jätteenpolton käytettävyys toteutui kiitettävällä yli 99 prosentin tasolla ja laitoksen käyntiaika oli 8056 tuntia. Laitos työllisti yhteensä 19 henkilöä ja vieraita laitoksella kävi vuonna 2017 lähes 3000.

Laitoksen rakennusaikana varastoitu sekajäte saatiin poltettua

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksella poltettiin jätettä yhteensä 168 300 tonnia ja laitoksen rakentamisaikana vuosina 2014 – 2015 varastoitu sekajäte saatiin nyt kokonaisuudessaan hyödynnettyä energiaksi. Yhdyskuntajätteen osuus oli 93 %, josta 86 % oli kotitalouksien sekajätettä. Loput jäte-erät olivat peräisin Pirkanmaan elinkeinoelämästä. Sairaalajätteen osuus oli noin 1 prosenttia. Poltettava jäte kerättiin Pirkanmaan Jätehuollon 17 kunnan alueelta ja Jyväskylän seudulta Mustankorkea Oy:n toimialueelta Keski-Suomesta.

Jätteen laatu parantunut

Pirkanmaan Jätehuollon panostukset kierrätykseen ja jätteiden syntypaikkalajitteluun näkyvät vastaanotetun jätteen laadussa. Lasin ja metallin määrä jätteessä on olennaisesti vähentynyt, mikä on havaittavissa arinalle sulaneen metallin määristä ja pohjatuhkan vähentymisenä. Tuhkaa laitoksella syntyi yhteensä 35 700 tonnia, mikä oli 21,2 prosenttia poltetusta jätemäärästä. Edellisenä vuonna tuhkan kokonaismäärä oli yli prosentin verran suurempi.

Pirkanmaan ELY-keskus valvoo toimintaa

Hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutuksista raportoidaan viranomaisille laitoksen tarkkailusuunnitelman mukaisesti joka kuukausi ja laitoksen määräaikaistarkastus suoritettiin lokakuussa. Jätteenpolton hiilidioksidipäästö vuonna 2017 oli 74117 tonnia ja laitoksen ympäristöluvan lupamääräysten raja-arvot alittuivat selvästi. Laitoksen vuosiraportti 2017 päästöistä ilmaan on julkaistu.

Kevään 2018 laitosvierailuaikoja on varattavissa toukokuun lopulle asti Tammervoiman vierailusivulta.