Siirry sisältöön

Tammervoima on ahkera viisivuotias

Jo viisi vuotta on Tampereen Tarastenjärvellä, ysitien varressa, näkynyt iso vihreänharmaa laitos, jonka seinässä loistaa Tammervoiman logo. Hyvästä suunnittelusta kertoo, että laitos näyttää siistiltä ja rauhalliselta, vaikka sen bunkkerihallissa on viiden vuoden aikana käynyt lähes 95 000 kuorma-autoa ja rekkaa tyhjentämässä sekajätelastinsa. Se tekee keskiarvoksi yli 70 autoa joka arkipäivä ympäri vuoden.

Voimalaitos ja taustalla metsää.

Tammervoiman 5 vuotta numeroina

  • Jätettä on poltettu vuosittain yli 160 000 tonnia, viidessä vuodessa yhteensä noin 810 000 tonnia.
  • Laitokselle on toimitettu jo lähes 95 000 jätekuormaa Pirkanmaan alueelta ja Jyväskylän seudulta. Muutamia kuormia on tuotu myös Turun, Kuopion ja Oulun suunnilta. Yhteensä Tammervoimassa on poltettu noin 600 000 suomalaisen roskapusseja.
  • Laitos on tuottanut viidessä vuodessa energiaa 2 200 000 MWh, mikä vastaa lähes koko Tampereen seudun vuotuista kaukolämpöenergian kulutusta.

Mistä kaikki alkoi?

Hyötyvoimalaitoksen rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2013 ja kaupalliseen tuotantokäyttöön laitos otettiin sopivasti vuoden 2016 alussa, kun orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitus astui voimaan eikä biohajoavaa jätettä enää saanut sijoittaa kaatopaikalle.

Jäteauto tuo sekajätettä voimalaitokseen.
Ensimmäinen jätekuorma kipattiin bunkkeriin 15.9.2015.

Ensituli sytytettiin hyötyvoimalaitoksen jätteenpolttokattilaan syyskuussa 2015. Testaus ja käyttöönotto jatkuivat syksyllä 2015 ensin kaukolämmön tuotannolla. Sähköntuotanto voimalaitoksella käynnistyi marraskuussa 2015.

Toimintaa on kehitetty määrätietoisesti

Viiden tuotantovuoden aikana on hyötyvoimalaitoksella tapahtunut paljon ja jätteen energiahyötykäyttöä on tehostettu merkittävästi.

Laitoksen käytettävyys on toteutunut yli 99 prosentin tasolla. Jätteenpolton energiataloutta on parannettu vuonna 2019 tehostamalla savukaasupesurin lauhdevesien hyötykäyttöä. Savukaasulauhduttimeen investoitiin uusi vedenpuhdistuslaitteisto, jolla lauhdevedet voidaan puhdistaa ja käyttää kaukolämpöverkon lisävedeksi. Savukaasupesurin talteen ottama lämpöenergia onnistuttiin kaksinkertaistamaan ja laitoksen energiatehokkuus parantui 95 prosenttiin.

Keltainen jätekahmari.
Jätekahmari

Kierrätys ja hyötykäyttö tehostuvat jatkuvasti

Jätteen energiahyötykäytön ansiosta kaatopaikat Pirkanmaalla on käytännössä suljettu ja kierrätystä on onnistu lisäämään yli 6 prosenttia tehostamalla jätteen syntypaikkalajittelua, ottamalla käyttöön jätteiden esikäsittelylaitos Tarastenjärvellä ja erottamalla metallit jätteenpoltossa syntyvästä pohjakuonasta. Metallien erotuksen jälkeen Tammervoiman pohjakuonasta jalostetaan loppumateriaalit hyödynnettäväksi betoniteollisuudessa ja maanrakennuksessa.

Kapasiteetti kasvaa, kun jätteen laatu paranee

Hyötyvoimalaitos on ylittänyt sille asetettu toiminnalliset tavoitteet. Erityisesti jätteenpolttoprosessin erinomainen käytettävyys ja yhdyskuntajätteen laadun parantuminen ovat mahdollistaneet 60 000 MWh energiantuotannon vuotuisen lisäyksen, mikä on sama määrä energiaa kuin 3000 omakotitalon vuotuinen energiankulutus. Samalla on voitu lisätä jätteen energiahyödyntämispalvelun tarjontaa yli 16 000 tonnilla, mikä vastaa noin 11 prosentin polttokapasiteetin lisäystä toiminnan käynnistymisestä.