Siirry sisältöön

Hyötyvoimalaitoksella onnistunut tuotantovuosi 2020

Vuonna 2020 Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen energiantuotannossa saavutettiin uusi ennätys, kun laitos tuotti energiaa yhteensä 473 GWh ja hyödynsi 172 893 tonnia jätettä. Yhdyskuntajätteen osuus oli 92 prosenttia ja jätteenpolton hiilidioksidipäästöt olivat 69 553 tonnia.

Laitoksen vuosihuollot suoritettiin tehokkaasti 17 vuorokaudessa ja tuotantokapasiteetin käyttöastetta onnistuttiin kasvattamaan edelliseen vuoteen verrattuna 5 prosenttia vastaten yli 14 tuotantopäivän lisäystä. Jätteenpolttoprosessin epäkäytettävyys oli vuonna 2020 vain 0,17 prosenttia ja tuotannon keskeytysaika oli yhteensä 14 tuntia. Toiminnan tehostumisen ansiosta Tammervoima on noussut jo  kansainvälisessäkin vertailussa Euroopan parhaiden toimijoiden tasolla.

Tammervoima Oy:n liikevaihto oli 17,2 miljoonaa euroa. Hyötyvoimalaitoksen kehittämisinvestoinnit olivat yhteensä 0,46 miljoonaa euroa sisältäen automaatiolaitteistojen uusinnan ja sähkösuodattimen pohjakuljettimen vaihdon sekä varastohallin rakentamisen.

Toimintaa on kehitetty määrätietoisesti

Viiden tuotantovuoden aikana on hyötyvoimalaitoksella tapahtunut paljon ja jätteen energiahyötykäyttöä on tehostettu merkittävästi. Hyötyvoimalaitos on ylittänyt sille asetettu toiminnalliset tavoitteet. Erityisesti jätteenpolttoprosessin erinomainen käytettävyys ja yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja laadun parantuminen ovat mahdollistaneet jätteen energiahyödyntämispalveluiden tarjonnan lisäämisen ja energiantuotannon kasvattamisen.

Tammervoimassa poltettiin jätettä yli 170 000 tonnia vuonna 2020.
Tammervoimassa tuotettiin energiaa 473 GwH vuonna 2020.

Laitoksen vuosiraportti päästöistä vuonna 2020

Hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutuksista raportoidaan viranomaisille laitoksen tarkkailusuunnitelman mukaisesti vuosittain. Ympäristönkin kannalta mennyt vuosi oli onnistunut ja toimintavuoden aikana on ympäristöluvan lupamääräysten raja-arvot alittuivat selvästi. Laitoksen energiataloutta parannettiin vaihtamalla laitoksen ulkoalueiden valaisimet ja savukaasunpuhdistuksen laitetilojen valastus LED valonlähteisiin. Vuosiraportin päästöistä voi lukea tästä.

Lisätiedot

Tammervoima Oy

toimitusjohtaja Mika Pekkinen
puh. 050 599 4300

Tammervoiman omistavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos Oy. Tammervoimassa hyödynnetään energiaksi vuosittain yli 600 000 asukkaan sekajätteet – 170 000 tonnia ja 20 000 autokuormaa. Tästä määrästä tuotetaan noin 420 GWh kaukolämpöä ja 50 GWh sähköä.