Siirry sisältöön

Hyötyvoimalaitoksella ennätysvuosi 2019

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen energiantuotannossa saavutettiin uusi ennätys, kun tuotantomäärät kasvoivat viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Laitos tuotti energiaa yhteensä 451 GWh.

Vuonna 2019 hyötyvoimalaitoksella poltettiin jätettä 165 382 tonnia, josta yhdyskuntajätteen osuus oli 92 prosenttia. Poltettu jätemäärä lisääntyi lähes neljä prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Jätteenpolton hiilidioksidipäästöt olivat 67 489 tonnia.

Laitoksella oli toukokuussa viikon mittainen kausihuolto ja syys-lokakuussa kolmen viikon vuosihuolto. Jätteenpolton käyntiaika vuodessa oli 8028 tuntia ja laitoksen käytettävyydessä saavutettiin uusi ennätys 99,6 prosenttia. Jätekattilan toimintavarmuutta parannettiin uusimalla 3-tulistin Inconel-pinnoitetuksi. Lisäksi kattilan korroosiosuojausta parannettiin erikoispinnoitteilla.

Toimintavuoden aikana hyötyvoimalaitoksella vieraili lähes 3 000 henkilöä. Laitoksen toimintaan ja kiertotalouteen on opastettu neljän toimintavuoden aikana jo yhteensä 12 700 vierasta.

Syyskuun 2015 jälkeen laitokselle on tuotu lähes 70 000 jätekuormaa ja hyödynnetty energiaksi 675 000 tonnia jätettä. Energiaa on tuotettu yhteensä 1 800 GWh, mikä lähes vastaa Tampereen yhden vuoden kaukolämmön kulutusta.

Energiatehokkuus huipussaan

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen energiataloutta parannettiin tehostamalla savukaasupesurin lauhdevesien hyötykäyttöä. Savukaasulauhduttimeen investoitiin uusi vedenpuhdistuslaitteisto, jolla lauhdevedet voidaan puhdistaa ja käyttää kaukolämpöverkon lisävedeksi. Savukaasupesurin talteen ottama lämpöenergia onnistuttiin kaksinkertaistamaan. Pesuri vastaa laitoksen energiantuotannosta 11 prosenttia ja laitoksen kokonaisenergiatehokkuus parantui yli 95 prosenttiin.

Lisätietoja:
Tammervoima Oy
toimitusjohtaja Mika Pekkinen,
puh. 050 599 4300

Tammervoiman omistavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos Oy. Tammervoimassa hyödynnetään energiaksi vuosittain yli 600 000 asukkaan sekajätteet – 165 000 tonnia ja 20 000 autokuormaa. Tästä määrästä tuotetaan noin 400 GWh kaukolämpöä ja 60 GWh sähköä.